UUSIA ONE WAY -SEURAKUNTIA SUOMEEN

One Wayn seurakuntatyö on ollut hedelmällistä jo pitkään eri puolilla maailmaa. Uusia seurakuntia syntyy jatkuvasti ja herätys jatkaa kasvuaan tasaista tahtia monella mantereella. Suomessa One Way perusti ensimmäisen seurakunnan Helsinkiin vuonna 2003.

Helsingissä toimiva One Way -seurakunta (aikaisemmin House-seurakunta) on kasvanut jatkuvasti ja siihen kuuluu nyt noin 400 henkeä. Sen lisäksi kokouksiimme osallistuu suuri joukko seurakuntaan kuulumattomia, yhteensä väkeä on sunnuntaijuhlissa ehkä 600-700 henkeä. Kaikki eivät tahdo mahtua enää kokoussaliin ja siksi rukoilemmekin kuumeisesti suurempia tiloja pääkaupunkiseudulta.

Viime vuosina olemme saaneet paljon pyyntöjä seurakuntatyön laajentamiseksi myös muualle Suomeen. Erityisen paljon asia on ollut esillä viime aikoina, kun Tapani Suonto on kiertänyt puhujamatkoilla eri puolilla maatamme. Se on pannut meidät rukoilemaan ja pohtimaan vastuutamme tämän kansan kohdalla.

Seurakuntien istuttaminen oli monien huulilla jo muutama vuosi sitten, kun ryhdyimme käynnistämään ns. toimintasoluja useille paikkakunnille. Ne ovatkin olleet tärkeä ensi askel tällä tiellä, jolla nyt jatkamme.

Suomi on suuri haaste

Suomen hengellinen tilanne on paljon keskustelua herättävä aihe tänään. Tässä maassa tarvitaan kipeästi rohkeata ja määrätietoista evankelioimistyötä. On mahdotonta leikata satoa, jos ei ensin kylvetä. Pelkkä evankelioimistyökään ei kuitenkaan riitä, jos sitä ei seuraa määrätietoinen opetuslapseuttaminen.

Tätä kaikkea useat seurakunnat tekevät menestyksekkäästi, ja se onkin suuri kiitosaihe. Mutta juuri monet heistä, jotka kantavat huolta Suomen hengellisestä tilasta, toivovat meiltä suurempaa panosta maamme tavoittamiseksi evankeliumilla.

Viime vuosina Suomessa on puhuttu paljon herätyksestä ja elätetty toiveita suuresta ihmeiden aallosta, joka puhkaisisi herätyksen virrat maahamme. Sellaista ei vain ole näkynyt monista profetioista ja annetuista aikatauluista huolimatta. Kun profetiat ja todellisuus eivät olekaan kohdanneet, seurauksena on ollut jälleen kerran pettymys ja hämmennys.

Kun samaan aikaan sekä liberaaliteologia että äärikarismaattinen julistus lisääntyvät, hämmennys kasvaa. Eräällä pienellä paikkakunnalla menestysteologisia ja äärikarismaattisia seurakuntia on syntynyt jo seitsemän. Tämän kaiken keskellä ihmiset itkevät hengellistä kodittomuuttaan ja juurettomuuttaan ja pyytävät apua. Me emme voi istua toimettomina tällaisessa tilanteessa, sillä emme usko, että tämä voi johtaa uuteen herätykseen. Mikä sitten on meidän lääkkeemme herätyksen aikaansaamiseksi?

Jumalan voima on ristissä

Herätykseen ei ole oikotietä. Siihen tarvitaan edelleen parannusta korostavaa julistusta, jossa ihmisiä autetaan pääsemään sisälle todelliseen Hengen vapauteen uskossa. Siihen tarvitaan rukousta ja rukoukseen sitoutuvaa seurakuntaa. Siihen tarvitaan Raamatun opetusta ja ehdotonta Raamattuun sitoutumista. Siihen tarvitaan Pyhän Hengen johdossa ja voimassa elämistä, missä armolahjat saavat toimia raittiisti, mutta samalla erotetaan vieraat henget todellisesta Totuuden Hengestä. Ja ennen kaikkea siihen tarvitaan Kristus-keskeistä julistusta, missä rististäkin puhutaan niin kuin siitä on kirjoitettu. Me emme lupaa suurta menestystä vaan ristiä, sillä siihen on kätkettynä Jumalan voima.

Herätys lähtee sellaisen seurakunnan keskeltä, joka kasvaa sisälle vilpittömään opetuslapseuteen ja jossa kaikki täyttävät – omaa ristiään kantaen – oman paikkansa Jumalan suunnitelmissa. Siksi opetuslapseuttaminen on ollut työmme kulmakiviä jo yli 30 vuotta ja se on tuottanut hyvää hedelmää.

Keitä varten

One Way Mission on ollut olemassa jo 34 vuotta ja näiden vuosien aikana edustamamme kristillisyys on tullut tutuksi ympäri maata. Tuhannet ihmiset ovat olleet vaikutuksemme ja opetuksemme piirissä jo pitkään radion ja TV:n välityksellä, vaikka varsinainen seurakunta onkin toiminut vain pääkaupunkiseudulla.

Kun nyt lähdemme liikkeelle laajentaen seurakuntatyötä, tavoitteenamme on, että kenenkään ei tarvitse tehdä matkaa yksin. Uudet seurakunnat tulevat olemaan myös aktiivisesti mukana One Wayn lähetystyössä eri puolilla maailmaa ja näin ihmisille avautuu entistä parempi mahdollisuus osallistua koko maailman evankelioimiseen. One Way on ”Tie maailman ääriin.”

Meillä on näky työtä tekevästä yhteisöstä, jossa kaikki ovat mukana valloittamassa maailmaa. Haluamme auttaa jokaista ihmistä ottamaan oman paikkansa Jumalan suunnitelmissa.

Samaan aikaan korostamme, että ensin on oleminen ja sitten tekeminen. Erkki Lemisen sanoin: ”Ei uusi urakkasopimus vaan uusi luomus.” Jeesuskin kutsui opetuslapset ensin olemaan kanssaan ja vasta sitten tekemään. Tekeminen ei synny lakia saarnaamalla. Voima ja ilo kaikkeen tekemiseen syntyy siitä, että elämme lähellä Jeesusta – olemme paljon Hänen kanssaan. Siksi tarvitaan One Way -seurakuntia, jotka kasvattavat ihmiset olemaan ja tekemään.

Seurakunnan tehtävä on luoda kanavia, joiden kautta ihmiset pääsevät yhdessä palvelemaan Herraa. Siksi meillä on Perjantai Kristukselle -työ, laupeudentyö, pakolaistyö, TV-työ ym. sekä suuret määrät erilaisia projekteja lähetyskentillä eri puolilla maailmaa. Niitä hoitavat palkattomat työntekijät omilla varoillaan – palvellen Herraa. He ovat onnellisia kristittyjä.

Vajavainen seurakunta

Kaikki tiedämme, että täydellisiä seurakuntia ei ole olemassakaan. Vanha sanonta kuuluu: ”Jos löydät täydellisen seurakunnan, älä vain liity siihen, sillä sen jälkeen se ei ole enää täydellinen.” Emme ole lähdössä liikkeelle henkselit paukkuen, vaan syvästi tietoisina siitä, että olemme perustamassa vajavaisia yhteisöjä, koska itsekin olemme vajavaisia. Millaisiksi nämä seurakunnat lopulta muodostuvat ja mitä niiden toiminnasta seuraa, sen näemme ehkä 10 vuoden kuluttua. Tehtävä on vaikea ja vuosi on tässä työssä lyhyt aika.

Emme tavoittele mitään megaseurakuntia, sillä pieni kotiseurakuntakin voi olla väkevä ase Jumalan kädessä. Etsimme vain nöyrästi Jumalan johdatusta, jotta voimme olla avuksi siinä suuressa haasteessa, jonka Suomi meille kaikille kristityille antaa. Seurakuntanäkymme voidaan pukea kolmeen sanaan: turvallinen – armollinen – totuudellinen. Tässä tehtävässä tarvitsemme paljon esirukousta.

Kerran eräs pastori katseli näkötornista maisemaa ympärillään. Aluksi ei näkynyt muuta kuin pimeyttä, sillä oli myöhäinen ilta. Mutta kun hän katsoi tarkemmin, hän näki siellä täällä valopisteitä pimeyden keskellä. Silloin Pyhä Henki sanoi hänelle: ”Jumala tulee nostamaan maahamme yhteisöjä, jotka pimeyden keskellä loistavat kirkasta valoaan ja näyttävät tietä toisille.” Juuri tällaisia ”majakoita” me uskomme tämän maan tarvitsevan lisää.

Vastuunkantajia koulutetaan

Käynnistämme ensi vuoden puolella vastuunkantajakoulutuksen, jonka tarkoitus on varustaa ihmisiä hoitamaan seurakuntaa sen moninaisissa tehtävissä. Koulutus auttaa myös sisäistämään sen työnäyn, jonka mukaan tätä työtä on tehty jo 34 vuotta.

Uusien seurakuntien istutusta johtaa Tapani Suonto, koordinaattorina toimii Vesa Sihvo. Mukana ovat myös Tero Hokkanen, pastorit Esa-Pekka Mattila ja Arto Boa sekä monia muita sanan palvelijoita.

Uusien seurakuntien tapahtumista löytät tietoa One Way -seurakunnan sivuilta.

Lisätietoa:

Seurakuntatyön toimisto:
050 4333 201
seurakuntatyo@onewaymission.fi