Nuoret korostavat yhteisen rukouksen merkitystä

Tampereen One Way -seurakuntaan mukaan tulleiden uusien nuorten toive toteutui, kun nuorten aikuisten iltoja alettiin järjestää syksyllä 2021.

Pastori Harri Rämö johtaa nuorten aikuisten toimintaa ja opettaa nuortenilloissa vuoroin eläkkeellä olevan baptistiseurakunnan pastorin kanssa. Nuoret osallistuvat iltojen juontamiseen, musiikkiin, miksaukseen ja kahvitukseen. Kokoontumiset on otettu hyvin vastaan, ja niissä on alkanut käydä vakiintuva joukko nuoria.

Seurakuntanuoret pitävät tärkeänä Jumalan sanan opetusta sekä yhteistä rukousta, ylistystä ja yhdessäoloa uskovien kesken. Raamattu ja rukous ovat uskonelämän pohja. Nuoret voivat myös sitoutua seurakuntaan helpommin, jos heille annetaan vastuuta ja palveluspaikkoja, joissa he voivat kasvaa kohti Kristusta seurakunnan tuella ja hengellisessä ohjauksessa.

Lue Tampereen One Way -nuorten kirjoittama artikkeli sekä seurakuntanuoren, Emilia Arikkalan henkilökohtainen todistus Raportti-lehdestä (s. 17).