Apua ukrainalaisille ja syrjäytyneille suomalaisille – rukousaiheena Toivon Majatalo

Juuri valmistuvan One Way Centerin lähellä on Hauholla myynnissä vanha koulu, josta One Way on tehnyt aiesopimuksen lunastaakseen sen uudeksi laupeudentyön keskukseksi.

Viime kuukausina olemme kohdanneet aivan uudenlaista hätää, myös täällä Suomessa. Miljoonien pakolaisten vaeltaessa pois sodan jaloista olemme joutuneet kysymään, miten me voisimme näitä kotinsa menettäneitä hädässä olevia ukrainalaisia auttaa.

Entiseen kunnantaloon pian valmistuva One Way Center tulee toimimaan koulutuskeskuksena koko One Wayn työlle, mutta alueen asemakaava kieltää rakennuksen käytön pysyviin asumistarkoituksiin. Tien toisella puolella olevaa entistä koulurakennusta kielto ei koske. Entisen koulurakennuksen 400 neliötä tarjoaisivat loistavat puitteet hädässä olevien lähimmäistemme auttamiseen.

Hätä kasvaa Suomessakin

Saamme päivittäin avunpyyntöjä myös suomalaisten syrjäytyneiden miesten ja naisten auttamiseksi. Osa heistä on kärsinyt päihdeongelmista, osa on joutunut muista syistä elämässään kriisiin ja odottaa, että One Way ottaisi heidän hätänsä huolekseen. Espoossa miehille tarkoitettu vastaanottokeskus ”Perjantai Koti” on lyhytaikaista apua varten, mutta se ei riitä siihen suureen tarpeeseen, jota kohtaamme nyt päivittäin ja joka tulee vielä kasvamaan lähiaikoina.

Hauhon vanha koulurakennus on nyt varattu meille pienellä käsirahalla, mutta loppusumma 144 000 euroa pitäisi suorittaa mahdollisimman pian. Haluamme jättää tämän rukousaiheeksi kaikille työmme ystäville.

Anokaa niin teille annetaan”, sanoi Jeesus.

”Ihaninta ihmisessä on hänen laupeutensa”

Pyydämme esirukousta, että saisimme varat Hauhon vanha koulurakennuksen hankkimiseksi uudeksi laupeuden työn keskukseksi.

Jos haluat lahjoittaa varoja tätä tarkoitusta varten, sen voi tehdä
viitteellä 4006 tilille FI56 2058 1800 0076 71

Katso One Wayn Uutis Extrasta lisää asiaa kotimaan työstä ja Toivon Majatalosta