Vielä on aika tehdä työtä

Jumala kysyi Jeremialta: ”Mitä sinä näet, Jeremia?”
Jeremia vastasi: ”Minä näen mantelipuun oksan”.
Herra sanoi Jeremialle:
”Sinä olet nähnyt oikein; sillä minä valvon sanaani toteuttaakseni sen.” (Jer. 1:11)

Jos minulta kysyttäisiin tänään, mitä sinä näet, voisin sanoa, että näen kolme asiaa, johon Jumala kutsuu meitä One Way Missiona.

Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille: ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.” (Mark 10:14)

Me elämme ajassa, jossa lapset ja nuoret ovat suureksi osaksi tietämättömiä kristillisyyden perustotuuksista. Meille on noussut sukupolvi, joka on kasvatettu ateismin kyllästämään ideologiaan: ”Ei ole Jumalaa, voit elää niin kuin parhaaksi näet.”

Jumala kutsuu meitä huomioimaan lapset ja nuoret seurakuntatyössä. Jos tavoitamme lapsia evankeliumilla, tavoitamme samalla myös heidän vanhempiaan. Haluammekin tulevan vuoden aikana panostaa siihen, että saisimme nostettua uusia pyhäkoulunopettajia seurakuntiemme keskellä tekemään lapsityötä, joka tavoittaa paikkakunnan lapsia.

Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu (Matt. 24:14).

Tällä hetkellä vielä n. 42 % ihmiskunnasta ei ole kuullut Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta. Siksi Jumala kutsuu edelleen One Way Missionia voimakkaasti mukaan viemään evankeliumia saavuttamattomille kansoille. Siinä Jumalan missiossa me tahdomme olla mukana, sillä kerran tulee olemaan suuri joukko ihmisiä kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat Jumalan valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta.” (Ilm. 7:9–10)

Tänään monet seurakunnat ovat paremminkin loistoristeilijöitä ja viihdekeskuksia kuin pelastusveneitä, joiden pitäisi olla etsimässä hukkumassa olevia ihmisiä. Siksi haluamme One Wayn kotimaantyössä valjastaa seurakunnat olemaan pelastusaluksia, jotka lähtevät kaduille ja kujille kertomaan Kristuksesta. Tätä työtä varten olemmekin palkanneet kotimaantyöhön valtakuntaevankelistan, jonka yhtenä tehtävänä on tukea ja auttaa seurakuntia paikallisessa evankeliointityössä.

Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä (Joh. 9:4).

Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä evankeliumin työtä ja luottaa siihen, että Herra Jeesus vahvistaa Sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Rukouksemme on, että saisimme nähdä vielä vanhanaikaisen herätyksen, jossa ihmiset synnintunnossa huutavat armoa Kristukselta ja saavat kokea Jeesuksen veren valtaisan voiman.

Teksti: Teppo Lehtomäki
Kuva: Pixabay.com

Pääkirjoitus on julkaistu Raportti-lehdessä 4/2023. Tutustu One Way Missionin kaikkeen toimintaan verkkolehdestä tästä linkistä.

Kylväminen jatkuu – ja sato kypsyy

Lähetä leipäsi vetten yli,
sillä ajan mittaan saat sen takaisin.
(Saarn. 11:1)

Jumala puhui aikanaan edellä mainitun Raamatun kohdan kautta, ja Pyhä Henki teki sen eläväksi, niin että työ One Wayn lähetyskentillä sai alkunsa.

Jumalan valtakunnassa eläminen on tulevaisuuteen kylvämistä. Uskossa teemme, mihin Sana meitä kehottaa, ja Jumala täyttää lupauksensa. On olemassa sanonta: ”Tämän päivän siemenet ovat huomisen kukkia”. Uskovien pitää elää tässä päivässä ja nyt-hetkessä, sillä jokaisessa päivässä on uusi mahdollisuus tehdä hyvää ja kylvää Jumalan valtakunnan siementä. Saamme istuttaa ja kastella, ja Jumala antaa kasvun.

One Way -yhteisön yhteinen työ on kestänyt jo 40 vuotta. Työmme hedelmää voimme katsella tänä päivänä lähetyskentillämme eri puolilla maailmaa sekä täällä kotimaassa. On suuri etuoikeus olla mukana Jeesuksen antamassa lähetystyössä, viedä evankeliumia maailmalle, tehdä laupeudentyötä ja huolehtia tarvitsevista.

Jeesus antoi seuraajillensa ohjeen: niin kauan kuin on päivä, meidän tulee tehdä lähettäjämme tekoja, sillä tulee olemaan yö, jolloin kukaan ei voi enää työtä tehdä.

Kiitollisin mielin saamme katsahtaa menneisyyteen ja suunnata katseemme tulevaan. Saamme edelleen jatkaa uskossa kylvämistä ja leikata myös valmista satoa taivaallisiin varastoihin.

Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu.
Niin kauan kuin meillä siis on vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskonystäville.

(Gal. 6:9–10)

Teksti: Jari Välilä
Kuva: Unsplash

Pääkirjoitus on julkaistu Raportti-lehdessä 3/2023. Tutustu 40-vuotisjuhlanumeroon verkkolehtenä tästä linkistä.

 

Unohdettu hengellinen ase

”Rukous on käsi, jolla tartumme näkymättömään. Paasto on käsi, jolla irrotamme sidonnaisuutemme näkyvään.” Hengelliset sota-aseet ovat inhimillisesti katsoen voimattomia. Jumala on kuitenkin sitoutunut niihin ihmisiin, jotka turvautuvat Hänen antamiinsa aseisiin.

Meidän ajassamme on kuitenkin yksi unohdettu hengellinen ase.

Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä: ”Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?” Hän sanoi heille: ”Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla.” (Mark 9:28–29).

Jeesus sanoi, että on asioita joihin ei päästä käsiksi pelkällä rukouksella. Vasta sitten, kun siihen liitetään paasto, nähdään voittoja ja saadaan vastauksia.

Olen kuullut sanottavan: ”Kun etsimme Jumalaa kokosydämisesti rukouksessa ja paastossa, Hän voi tehdä asioita, jotka eivät olisi mahdollisia tavanomaisen rukouksen avulla.”

Eräs seurakunta järjesti viime vuoden loppupuolella rukous- ja paastoviikon. Heidän tarkoituksenaan oli rukoilla ja paastota seurakunnasta sivuun jääneiden puolesta. Herra vastasi voimallisesti heidän rukouksiinsa. Muutamat sivuun jääneet saivat kokea Herran armosta väkevän uudistumisen.

Tämä, jos jokin rohkaisee meitä, että paasto yhdistettynä rukoukseen on edelleen voimallinen ja ajankohtainen ase taistelussa, jonka keskellä seurakunta elää. Me teemme työtä, evankelioimme, opetamme, todistamme ja rukoilemme, mutta aika ajoin paasto yhdistettynä näihin edellä mainittuihin ei ole ollenkaan huono idea, sillä historia ei näytä tuntevan herätyksiä, joissa paasto ei olisi ollut voimallisesti mukana. Monet edesmenneet herätyksen airueet olivat säännöllisiä paastoajia, joilla tuntui olevan etuoikeus Jumalan Hengen toimintaan. Uskon että se on sitä meillekin.

Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.
(2 Kor. 10:3-4)

Turvautukaamme rohkeasti Jumalan antamiin sota-aseisiin. Vaikka ne näyttävät inhimillisesti voimattomilta, niihin kätkeytyy valtava voima, joka murtaa kovimmatkin linnoitukset.

Teppo Lehtomäki

 

Pääkirjoitus on julkaistu Raportti-lehdessä 2/2023. Tutustu verkkolehteen tästä linkistä.

Oikeassa olemisen sietämätön keveys

Ihmisessä asuu kyltymätön tarve olla aina oikeassa. Se piirre synnyttää paljon ristiriitoja, tukahduttaa uskon ja tappaa joskus kaiken rakkauden seurakunnan keskeltä. Se on sammuttanut myös monet herätykset. Joskus ei tarvita kuin yksi väärä sana ja pato jo murtuu – oikeassa olemisen paholainen on irti.

Kun koronaepidemia lähti liikkeelle, oikeassa olevia riitti kaikkialla. Kovin monet tiesivät varmuudella, mistä siinä oli oikeasti kysymys.

Kun presidentti Donald Trump pyrki uudelle kaudelle, kovin monet vakuuttivat hänen voittavan, koska sen uskottiin olevan Jumalan tahto. Kun sitten niin ei tapahtunutkaan, moni ei edes huomannut olleensa väärässä. Joku saattoi sanoa: ”Oli se Jumalan tahto, mutta ihmiset estivät sen.” Jumalastakin tuli yhtäkkiä kovin pieni.

Kastekysymys on ollut oikeassa olevien puheenaiheena vuosisatoja. Sen aiheen äärellä on käyty kovimmat taistelut ja riidelty verissä päin. Kaikki ovat olleet omasta mielestään oikeassa.

Lopun ajan tapahtumista on myös riittänyt kiivailua kautta aikojen. Kukaan ei siinä maailmassa voi kuitenkaan sanoa vielä olevansa oikeissa. Se asia ratkeaa vasta sitten, kun nuo ajat koittavat.

One Wayssä me hyväksymme toisemme ja rakastamme toisiamme erilaisista oppikäsityksistä huolimatta. Se näyttää herättävän joskus epäluuloja ja arvostelua ulkopuolisissa. ”Eihän tuollaisesta kristillisyydestä ole mihinkään, jossa ei anneta vastustajan kuulla kunniaansa.” Mutta oletko varma, että se on Jumalan mielestä väärin.

Vaikka me itse olemme vakuuttuneita oikeassa olemisesta, se ei vielä riitä. Se on asia, jonka päättää Jumala, ei ihminen. Kerran Hän sanoo mielipiteensä jokaiseen kysymykseen, ja kukaan ei enää väitä vastaan. Hän sanoo lopullisen totuuden, et sinä enkä minä. Siksi kannattaisi ottaa aina huomioon sellainenkin mahdollisuus, että Jumala onkin eräänä päivänä juuri minun kanssani eri mieltä.

Me helposti ajattelemme, että oikeassa olemisessa ja sen puolesta taistelemisessa on jotain hengellistä ja arvokasta. Jos niin on, miksi se tuottaa niin paljon huonoa hedelmää. Entäpä, jos se onkin täysin lihallista ja arvotonta Jumalan silmissä? Entäpä, jos Jumala haluaisikin meidän nöyrtyvän ja antavan oikeassa olemisen kunnian ja autuuden toiselle?

Oikeassa olemisen taistelussa nousee usein esiin ihmisen ylpeys. Jos toinen on eri mieltä, meidän kunniaamme on loukattu, ja siksi on oikeus nostaa meteli. Entäpä, jos Jumala haluaisikin joskus meidän olevan hiljaa ja rakentavan rauhaa, ei kiivailevan. Entäpä, jos oikeassa oleminen ei olekaan niin tärkeätä Jumalan silmissä kuin se, miten me kohtelemme ja rakastamme veljiämme ja sisariamme Kristuksessa.

Teksti: Tapani Suonto (Pääkirjoitus julkaistu Raportti-lehdessä 1/2023)

Kansamme moraalinen rappeutuminen

Te olette maailman valkeus.
Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä;
eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle,
vaan lampunjalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville.

(Matt. 5:14–15)

Kun seuraa aikaa, jossa elämme, ei voi kuin ihmetellä sitä suunnanmuutosta, joka on tapahtunut yhteiskuntamme keskuudessa viimeisten vuosien aikana.

On sanottu, että kansakunnan moraalinen rappeutuminen on seurausta seurakunnan rappiotilasta. Me syyttäisimme mielellämme asiasta päättäjiä ja kansamme johtoa. He tekevät kyllä Raamatun vastaisia päätöksiä, mutta kun seurakunta ei ole pitänyt vanhurskautta voimassa, niin synti on päässyt pesiytymään yhteiskuntaan ja siitä on tullut monella tavalla hyväksyttävää.

Seurakunnan tehtävä ei ole tänä päivänä tyynnytellä ja hyssytellä syntiä, vaan vastustaa sitä. Niin kauan kuin on rikollisuutta, siitä pitää puhua; niin kauan kuin synti rehottaa, sitä vastaan pitää saarnata. Jos seurakunta menettää ydinkutsumuksensa olla maailman keskellä piikkinä lihassa ja saarnata sen jumalattomuutta vastaan, se menettää voimansa.

Seurakunnan historia on ollut voittoisaa aina vaikeina aikoina, kun sitä on vastustettu kaikella voimalla.

Tänä päivänä on paljon pensistynyttä kristillisyyttä, joka syleilee maailma puhuen sitä, mitä maailma haluaa. Meidän tehtävämme ei kuitenkaan ole puhua korvasyyhyyn sitä, mitä ihmiset haluavat, vaan sen, mitä Jumala haluaa puhuttavan.

Nyt jos koskaan on aika astua Herran voimassa eteenpäin ja olla valona maailmassa valaisemassa oman elämämme todistuksen kautta tietä Jeesuksen luokse.

Teksti: Teppo Lehtomäki (Pääkirjoitus julkaistu Raportti-lehdessä 4/2022)

Kuva: Pexels

Esirukouksen taakka

Apostoli Paavali kantoi suurta murhetta heimolaisistaan, että he pelastuisivat. Siksi Paavali rukoili paljon elämänsä aikana ja kehotti kaikkia kristittyjä esirukoilemaan.

”Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valehtele – sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä – että minulla on suuri murhe ja jatkuva tuska sydämessäni. Minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat sukulaisiani lihan puolesta.” (Room. 9:1–3)

Paavalin tavoin voimme kantaa esirukouksen taakkaa Jumalan antamana esirukouksen lahjana. Näemme perheemme, ystävämme ja lähimmäisemme, jotka eivät ymmärrä kääntyä Jumalan luokse ja vastaanottaa Jeesusta Kristusta elämäänsä. Tämä synnyttää meissä tarpeen ja halun rukoilla, että heidän ymmärryksensä avautuisi ja he saisivat sisimpäänsä synnintunnon ja halun kääntyä Jumalan puoleen kokosydämisesti.

Jos sinä koet näin ja kannat tällaista kuormaa, niin et kanna sitä yksin. Jumala antaa ja jakaa rukoustaakkaa niille, joiden sydän on altis kääntymään Jumalan puoleen ja tuntemaan sääliä ja murhetta sielujen puolesta.

Kun katsomme nykyistä maailmaa, näemme, että se ei ole muuttunut. Jumala on kaikkina aikoina etsinyt uskollisia, jotka ovat valmiita kantamaan esirukouksen taakkaa.

”Maan kansa harjoittaa sortoa, ryöstää ja riistää. He tekevät vääryyttä kurjalle ja köyhälle ja sortavat muukalaista oikeudesta välittämättä. Minä olen etsinyt heidän joukostaan miestä, joka korjaisi muurin ja seisoisi muurinaukossa minun edessäni maan puolesta, ettei se tuhoutuisi. Sellaista miestä en ole löytänyt.” (Hes. 22:29–30)

Mooses oli esirukoilija. Mooseksen laulussa Jumala paljastaa, millainen ylivoima kätkeytyy kuuliaiseen elämään ja yhteisestä sydämestä nousevaan rukoukseen. Yksi Jumalan oma vastaa tuhatta ja kaksi vastaa kymmentä tuhatta. Tämä on Jumalan matematiikkaa.

”Sillä he ovat neuvoton kansa, eikä heissä ole ymmärrystä. Jos he viisaita olisivat, niin he käsittäisivät tämän, he ymmärtäisivät, mikä heidän loppunsa on. Kuinka yksi ajaisi tuhatta takaa, kuinka kaksi ajaisi pakoon kymmenentuhatta, jollei heidän kallionsa olisi heitä myynyt ja Herra luovuttanut heitä!” (5 Moos. 32:28–30)

Meillä kristityillä on suuri etuoikeus Kristuksen veren kautta tulla luottamuksella, vilpittömin sydämin, täydessä uskonvarmuudessa Jumalan armoistuimen luokse – rukoilemaan. (Hepr. 10:19–22)

Myös Jeesus kehotti meitä uskon kautta lähestymään taivaallista Isäämme ja käyttämään edellä mainittua yhteistä rukousta.

”Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.” (Matt. 18:19–20)

Tänä aikana tärkein ja ensimmäinen tehtävämme kristittyinä on tehdä kuten Pyhä Henki Paavalin kautta kehottaa.

”Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala on yksi, yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.” (1 Tim. 2:1–5)

Esirukous on sydämestä nouseva rukous toisen puolesta. Se on kokosydämistä kääntymistä Jumalan puoleen ja vetoamista Jumalan armoon. Esirukous on taistelua sieluista.

On kunniatehtävä esirukoilla toisten puolesta! Tätä tehtävää Jeesus itse edelleen toimittaa taivaassa, istuen Isän oikealla puolella.

”Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan.” (Hepr. 7:25)

Teksti: Jari Välilä (Pääkirjoitus julkaistu Raportti-lehdessä 3/2022)

Kuva: Pixabay

 

 

Pelottaako sota?

Eräs mies sanoi, että hän ei pelkää kuolemaa, mutta sitä hän pelkää, miten tulee kuolemaan.

Sodassa ei pelota ainoastaan kuoleminen, vaan koko elämän romahtaminen. Sota tunkeutuu koteihimme ja läheistemme elämään vaikuttaen perustarpeisiimme, kuten turvallisuuteen, ravinnon saantiin, lämpöön, koko infrastruktuuriin. Sota muuttaa kaiken vieden ihmisten perustapeet, jotka mahdollistavat turvallisen elämän.

Olemme seuranneet Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Ihmisten arjen elämä on muuttunut kauhuksi. Putinin johtama Venäjä on pommittanut kaupunkeja, ja perheet, naiset ja lapset, vanhukset ja sairaat ovat paenneet vailla päämäärää, ainoastaan matkatavarat mukanaan.

Historia toistaa itseään. Monet muistavat talvisodan alkamisen Suomessa 1939. Tuolloin sota teki tuhojaan kotimaassamme. Siitä ei ole kovinkaan kauan aikaa. Myös isoisäni kaatui talvisodassa 1940.

Nykyinen maailmantilanne voi ahdistaa ja pelottaa monia myös täällä Suomessa.

Kun Jeesus oli päättämässä maanpäällistä tehtäväänsä, hän kokosi omansa lähelleen, rohkaisi heitä pysymään uskossa ja elämään Jumalan tahdossa. Jeesus antoi myös lupauksen takaisin tulemuksestaan. Hän tulee noutamaan omansa kotiin Isän luokse. Seurakunnan ei tarvitse elää maan päällä orpoina ilman Jumalaa, sillä Pyhän Henki tulee hänen tilalleen.

Jeesus sanoi: ”Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: minä olen voittanut maailman.”

Jumala ei ole luvannut helppoa elämää seurakunnalleen, sillä monen ahdistuksen kautta saamme käydä sisälle taivasten valtakuntaan. Mutta Jeesus on luvannut olla joka päivä seurakuntansa kanssa tämän maailmanajan loppuun asti.

Kristuksessa meillä on turva, joka ulottuu tämän elämän myrskyjen ”esiripun” toiselle puolelle. Jeesus on edeltä kulkenut koko tien. Kuolemansa kautta Hän on sovittanut syntimme. Jeesus on ylösnoussut kuolleista ja astunut taivaaseen valmistaakseen meille paikan Isän luona.

”Se toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja luja, ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti. Sinne Jeesus meni edelläjuoksijana meidän puolestamme, kun hän oli tullut ylipapiksi ikuisiksi ajoiksi, Melkisedekin järjestyksen mukaan.” (Hepr. 6:19–20)

Jokainen Kristuksen oma saa luottavaisesti turvata Sanan lupauksiin. Voimme antaa itsemme ja tulevaisuutemme Jumalan käsiin.

Eräänä päivänä Jeesuksen Kristuksen omat saavat kuulla hänen äänensä:

”Olkaa turvallisella mielellä. Minä se olen. Älkää pelätkö.” (Matt.14:27)

Teksti: Jari Välilä
Kuva: Pixabay.com

Jari Välilän pääkirjoitus on julkaistu Raportissa 2–2022, jonka voit lukea myös digiversiona.

Miksi Jeesus oli hiljaa?

”Ja ylipapit tekivät monta syytöstä häntä vastaan.
Niin Pilatus taas kysyi häneltä sanoen: ´Etkö vastaa mitään?
Katso, kuinka paljon syytöksiä he tekevät sinua vastaan.´
Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli.”
(Mark. 15:3–5)

Miksi Jeesus oli hiljaa, miksei hän puolustautunut? Joku saattaa sanoa: ”Ei heille mitään kannattanut sanoa, sillä he olivat jo päättäneet tappaa Hänet.” Se on varmasti totta.

Toinen voi sanoa: ”Jumala on Pyhä. Ei Pyhän Jumalan pidä alentua tällaisen ihmisten pilkan edessä.” Sekin on totta, mutta ei ehkä sittenkään keskeinen vastaus.

Jeesus olisi voinut kutsua paikalle tuhansia enkeleitä, ja he olisivat hetkessä tehneet selväksi, kuka on Herra ja ketä täällä kumarretaan.

Hän olisi voinut tuomita koko Jerusalemin, niin kuin hän kerran tuomitsi Sodoman ja Gomorran, ja tuhota kaikki, jotka Häntä pilkkasivat, mutta Hän oli vain hiljaa.

 

Miksi Jeesus oli hiljaa?

Sinun tähtesi Hän oli hiljaa. Sinun tähtesi Hän antoi ihmisten sylkeä päälleen, lyödä nyrkillä, ruoskia ja häväistä. Hän oli tullut juuri tuohon hetkeen sinun tähtesi. Sinun syntiesi tähden Hän kulki Golgatalle, jotta sinulla olisi toivo ja tulevaisuus.

Jos Hän olisi toiminut ja näyttänyt noille pilkkaajille kaapin paikan, mihin sinä olisit silloin joutunut?

Mistä sinä silloin saisit avun syyllisyyden ahdistukseen, toivottomaan elämäntilanteeseesi, omiin kauhistuttaviin ahdinkoihisi, omaan kuolemanpelkoosi? Et mistään.

Sinä harhailisit maailmassa etsien epätoivoisesti apua, vaikka apua ei olisi mistään saatavissa. Sinä kuolisit syyllisyytesi kanssa pelossa ja vavistuksessa, ja nuo pelkosi tulisivat sinua vastaan heti kuoleman rajan ylitettyäsi. Sinulla ei olisi mitään osaa Jumalan taivaaseen, vaan pelkkään pimeyteen. Raamattu sanoo: He eivät ikinä enää valoa näe.

Sinun tähtesi Jeesus oli hiljaa. Sinun tähtesi Jeesus kulki tuon Via Dolorosan.

Me kauhistelemme helposti kaikkea sitä pilkkaa, ylpeyttä ja farisealaisuutta, joka nujersi Jeesuksen ja sai kansan huutamaan: ”Ristiinnaulitse Hänet”. Me ihmettelemme sitä sydämien pimeyttä: miten he saattoivatkaan tehdä sellaisen vääryyden.

Se olikin kauheata, mutta se kertoi vain totuuden ihmisestä. Ihmisen sokeudesta, itsekkyydestä ja pahuudesta.

Ei Jeesus tuon kaiken keskellä ollut voimaton puolustautumaan, vaikka pimeys olikin niin täydellinen. Jumala antoi sen kaiken tapahtua, koska sinä olisit muuten ollut ikuisen kuoleman oma.

Jeesus ei sanonut mitään, koska Jumala ei antanut Hänelle mitään sanottavaa. Sillä Jeesus puhui vain sen, minkä Isä Hänelle antoi puhuttavaksi. Hän teki vain sen, minkä Isä antoi Hänelle tehtäväksi.

Jeesus oli voimaton, Hän ei kyennyt pelastamaan itseään, koska Hän halusi pelastaa sinut. Jeesus oli hiljaa, koska kyse ei ollut Hänestä, vaan sinusta ja minusta!

 

Se oli sinun huutosi

Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä: ”Eeli, Eeli, lama sabaktani?” Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?

Se oli sinun huutosi. Sinun pitäisi huutaa se tänään, jos Jeesus ei olisi huutanut sitä sinun puolestasi 2000 vuotta sitten. Hän otti sinun osasi sinun puolestasi. Jonkun piti kantaa meidän syntimme, jotta me voisimme saada rauhan ja ikuisen elämän.

Hän otti sinun syntisi, jotta sinä saisit Hänen syyttömyytensä. Hän otti tuon sinun huonon omantuntosi, joka niin tuskaisesti sinua on ahdistanut ja vienyt kaiken elämänilon ja -halun. Hän otti sen sinun harteiltasi ja antoi sinulle oman syyttömyytensä iankaikkisen Jumalan edessä. Se syyttömyys, jota sinä saat tänään kokea, on Jeesuksen syyttömyyttä. Hän ei ollut tehnyt ainoatakaan syntiä, ja sen syyttömyyden sinä sait lahjaksi.

Hän otti sinun ahdistuksesi, jotta sinä saisit Hänen rauhansa. Se rauha, joka täyttää meidät Jumalan lapset tänään ja josta me olemme niin valtavan kiitollisia, on Jeesuksen rauha. Se on seurausta siitä, mitä tapahtui 2000 vuotta sitten Jerusalemissa.

Kaikkein suurin aarre, jonka minä kristittynä omistan ja joka on konkreettista todellisuutta minulle joka päivä, on rauha. Kaikesta muusta voisin vielä luopua, mutta en rauhasta. Jos ihmisellä ei ole rauhaa sisimmässään, ei mikään pysty ilahduttamaan häntä. Mikään ei tunnu enää miltään.

Jos et vielä tunne Jeesusta, et tiedä, mitä on todellinen rauha. Et tiedä, mitä on Jeesuksen rauha.

Kyllä uskovakin voi olla ahdistunut, mutta sen ahdistuksen takana on vielä jotain suurempaa, rauha Jumalan kanssa. Se kantaa ahdistustenkin läpi.

Jeesus otti sinun toivottomuutesi, jotta sinä saisit Hänen iankaikkisen toivonsa. Toivottomuus on hirveä ahdistus. Kun toivottomuus on täydellistä, siinä ihminen menettää järkensä.

Väitetään, että ihminen voi elää kolme päivää ilman vettä, yli kuukauden ilman ruokaa, mutta ei sekuntiakaan ilman toivoa. Sellaiseen toivottomuuteen sinä et voi koskaan joutua, sillä sinulla on Jeesuksen toivo ja tulevaisuus.

Hän otti sinun toivottoman tulevaisuutesi, jotta sinä saisit sen valoa ja iankaikkista iloa pursuvan tulevaisuuden, joka Hänellä oli Isän helmassa, ennen kuin Hän tuli maan päälle meitä pelastamaan.

Hän otti sinun yksinäisyytesi, jotta sinä saisit Hänen täydellisen yhteytensä Isään Jumalaan, eikä sinun koskaan tarvitsisi olla yksin. Taivasten valtakunnassa ei ole yksinäisyyttä, ei hylkäämistä, ei syrjäytymistä, ei tunnetta, että minä en kuulu joukkoon. Sinä kuulut Jeesukselle iankaikkisesti. Sinä kuulut rakastettuna ja lunastettuna Jumalan perheeseen ikuisesti. Et koskaan enää ole ulkopuolinen!

Jeesus otti sinun osasi ja antoi sinulle oman osansa. Se, mitä Jeesus sinulle antoi, on täydellinen vastakohta sille, mitä iankaikkinen kadotus antaa niille, jotka sinne joutuvat.

 

Pelkkää armoa

Ja Pilatus puhui taas heille ja sanoi: ”Mitä minun sitten on tehtävä hänelle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi?” Niin he taas huusivat: ”Ristiinnaulitse hänet!” Mutta Pilatus sanoi heille: ”Mitä pahaa hän sitten on tehnyt?” Mutta he huusivat vielä kovemmin: ”Ristiinnaulitse hänet!” (Mark. 15:12–14)

Me emme ymmärtäisi Jumalan valtakunnasta mitään, jos Pyhä Henki ei olisi sitä meille kirkastanut. Me emme ymmärtäisi Raamatusta mitään, jos Jeesus ei olisi lähettänyt Pyhää Henkeään meitä opastamaan ja opettamaan. Me seisoisimme tuossa samassa joukossa, joka herjaten katseli Jeesuksen vaellusta kohti Golgataa. Mekin saattaisimme huutaa: ristiinnaulitse Hänet, jos Jumala ei olisi meitä pelastanut tuosta hengellisestä pimeydestä ja antanut meille sitä ymmärrystä, jonka vain Totuuden Henki voi antaa.

Me emme olisi koskaan tulleet Jeesuksen luokse, ellei Isä olisi meitä vetänyt. Ei kukaan tule Hänen tykönsä, ellei Isä Häntä vedä, sanoo Raamattu.

Meidän syntinen luontomme ei pyri lähelle Jumalaa, vaan mahdollisimman kauas Hänestä. Jumalan täytyi vetää meitä vastoin omaa tahtoamme puoleensa ja antaa meille ymmärrys ottaa Jeesus vastaan omana Vapahtajanamme. Se on täydellisesti Hänen tekonsa, ei meidän.

Kyllä Jumala haluaisi vetää kaikki puoleensa, sillä Hän ei tahdo, että yksikään ihminen hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Jostain syystä näin ei vain tapahdu, vaan se joukko, joka lopulta seuraa Jeesusta uskollisesti, on vain pieni vähemmistö.

 

Se oli meidän ristimme

Ja he pakottivat erään ohikulkevan miehen, Simonin, kyreneläisen, joka tuli vainiolta, Aleksanterin ja Rufuksen isän, kantamaan hänen ristiänsä. (Mark. 15:21)

Kenen ristiä Simon kyreneläinen kantoi. Se oli meidän ristimme. Meidät olisi siihen ristiinnaulittu, jos Jeesus ei olisi ottanut meidän rangaistustamme harteilleen. Se kuului meille. Se kuului Jeesuksen ristiinnaulitsijoille, ei Jeesukselle.

Me olemme velkaa Simon kyrene­läiselle. Jos taivaassa tavataan, aion kiittää Simonia tästä.

Ja ne, jotka kulkivat ohitse, herjasivat häntä ja nyökyttivät päätään ja sanoivat: ”Voi sinua, joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat! Auta itseäsi ja astu alas ristiltä.”

Samoin ylipapitkin ynnä kirjanoppineet keskenään pilkkasivat häntä ja sanoivat: ”Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa.” (Mark. 15:29–31)

Tuo kansa, joka osallistui Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen, ei ymmärtänyt, että kyse oli heistä itsestään. Tuo hirveä näytelmä heidän edessään koskikin heitä itseään ja kertoi ikuisella kielellä siitä, millaisia he itse olivat.

Ihmiset huusivat: ”Astukoon hän, Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme.” (Mark. 15:32)

He eivät ymmärtäneet, että Jeesus ei voinut astua alas ristiltä, koska Hän halusi auttaa heitä itseään, heitä, jotka juuri siinä hetkessä Häntä pilkkasivat. Monet niistä, jotka tuohon osallistuivat, ymmärsivät ja uskoivat pian tämän jälkeen, että Jeesus sovitti heidän itsensä synnit. Heistä osa pelastui.

Ja kuudennella hetkellä tuli pimeys yli kaiken maan, ja sitä kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen.

Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: ”Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika.” (15:33–39)

Kansa ei ymmärtänyt, että tuo hirveä näytelmä heidän edessään koskikin heitä itseään ja kertoi siitä, millaisia he itse olivat. Mutta mikä vielä suurempaa ja tärkeämpää, se kertoi siitä, millaista oli Jumalan rakkaus meitä syntisiä kohtaan.

 

Vain Jumala on hyvä

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen poikansa… He, joiden tähden Jeesus oli tullut maailmaan ja joiden tähden Hän kuoli ristillä, suorittivat itse lunastajansa ristiinnaulitsemisen. Ihminen ristiinnaulitsi luojansa.

Siinä kulminoituu tuo käsittämätön Jumalan rakkaus. Ei kukaan ole hyvä, paitsi Jumala yksin, sanoi Jeesus kerran.

Sen lisäksi, että Golgatalla sovitettiin meidän syntimme, Jeesus antoi meille esimerkin, miten meidän tulisi rakastaa omia vihollisiamme. He, jotka meitä herjaavat, eivät ymmärrä, mitä he tekevät, koska heillä ei ole Pyhää Henkeä heitä neuvomassa. Se henki, joka heitä johdattaa, on aivan toinen.

Olkaamme mekin siksi armahtavaisia niitä kohtaan, jotka meitä vainoavat.

Teksti: Tapani Suonto

Kuva: Pixabay

Raamattutunti on julkaistu Raportissa 1/2022.

Pienet ketut viinitarhassa

”Ottakaamme ketut kiinni, pienet ketut, jotka turmelevat viinitarhoja. Ovathan viiniköynnöksemme nupullaan.” (Kork. v. 2:15)

Uudessa testamentissa sanotaan usein ”valvokaa”. Se on kuin varoitussireeni, jonka tehtävänä on herättää meidät havainnoimaan kyseistä Raamatun tekstiä. Se on melkein kuin synonyymi ”ketuille, jotka turmelevat viinitarhaa”. Viinitarha kuvastaa Kristuksen ja ihmisen välistä rakkaussuhdetta, jonka pienet ketut haluavat turmella.

Kenenkään uskonelämä ei sammu välttämättä yhdessä yössä. Kaikki lähtee liikkeelle pienistä asioista…

Lue pastori Teppo Lehtomäen Opetusraportti ”Ottakaamme pienet ketut kiinni” Raportti-lehdestä (s. 36–38).

Me häviämme tämän taistelun

Kristinusko on tänään huonommassa huudossa kuin vuosisatoihin. Halveksunta ja suoranainen viha kasvaa päivä päivältä. Kristillisen sukupuoli- ja avioliittokäsityksen tähden meitä pidetään kovina, pahoina, rakkaudettomina ja suvaitsemattomina. Hengellistä työtä kahlitaan voimakkaasti tänään eri puolilla maailmaa.

Monet odottavat, että Jumala tulee muuttamaan tämän tilanteen. Eihän tässä näin saa käydä.

Jotkut jopa uskovat, että kristityt ottavat vielä vallan maailmassa valtavien ihmeiden kautta.

Siksi haluan sanoa tänään: Me häviämme tämän taistelun. Tilanne ei muutu helpommaksi, vaan vaikeammaksi. Lopulta tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.

Aikanaan Venäjällä bolsevikit ottivat vallan ja tappoivat paljon kristittyjä. Eräs piispa seisoi teloituskomppanian edessä, ja häneltä kysyttiin: ”Kuka nyt voittaa, Kristus vai bolsevikit?” Piispa vastasi rauhallisesti: ”Ensin voitatte te, sitten voittaa Kristus.” Ne olivat piispan viimeiset sanat.

Ystävät, ensin voittaa tämä maailma, mutta sitten voittaa Kristus.

Uskovat kauhistelevat tänään maailmanmenoa ja kaikkea sitä valhetta ja moraalittomuutta, mikä on valtaamassa maailmaa. Meitä kristittyjä parjataan valheellisesti yhä enemmän myös Suomessa. Samaan aikaan monien uskovien puheista kuultaa läpi hämmästys, pelko, viha, toivottomuus ja katkeruus. On vaarallista, jos sellainen saa sydämemme hallintaan.

Ei meidän pitäisi kauhistua kaikkea pimeyttä, sillä niin on kirjoitettu. Jos niin ei tapahtuisi, Raamattu raukeaisi tyhjiin, ja me olisimme maailman surkuteltavimpia ihmisiä. Mutta kun Raamatun sana toteutuu silmiemme edessä, se julistaa kovaan ääneen, että olemme valinneet oikean tien. Ensin voittaa tämä maailma, mutta sitten voittaa Kristus. Niin on kirjoitettu ja niin myös tapahtuu. Loppu ratkaisee, ei se, millaisten taistelujen kautta se saavutetaan.

Miksi puhun tästä tänään? Jos me emme ole valmistautuneet seurakuntana kohtaamaan koetuksia, ne lyövät meidät maahan sellaisella voimalla, että me tuuperrumme kesken matkan. Meidän täytyy ymmärtää, mitä on tapahtumassa. Se on kerrottu meille jo Raamatussa.

Meidän täytyy myös ymmärtää, että aikaa on vähän. Vapaus julistaa evankeliumia kaduilla ja kujilla on päättymässä. Olemme kulkemassa kohti sitä yötä, jolloin evankeliumin julistaminen on käynyt mahdottomaksi.

Nyt on aika käynnistää Toivon Missioita, tehdä hengellisiä TV- ja radio-ohjelmia, koota eksyneitä ja luopuneita turvaan seurakunnan yhteyteen. Nyt on aika toimia.

Lopetetaan murehtiminen ja keskitytään siihen viimeiseen tehtävään, joka seurakunnalla on vielä jäljellä. Herätys on tulossa, ja Jumala tarvitsee nyt ihmisiä, jotka lähtevät työhön uskon hengessä ja täynnä elinvoimaa ja rohkeutta – jättäen murheet Hänelle, jolle ne kuuluvat.

Teksti: Tapani Suonto

Kuva: Pixabay