Tag Archive for: Intia

Työ Intiassa jatkuu – luvat saatiin!

Intiassa voimaan astunut uusi laki vei kymmeniltä tuhansilta organisaatioilta luvat vastaanottaa varoja ulkomailta, mikä johti monien toimintojen päättymiseen. Tämä uhka leijui useita kuukausia myös OWM:n Intian työn päällä, mutta nyt asia on kunnossa, ja luvat ovat voimassa seuraavat 5 vuotta.

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet muutenkin monin tavoin ankaraa koetuksen aikaa Intian työssä. Ensin koronaepidemia sulki lähes kaiken toiminnan. Viime keväänä työmme johtaja Joel Kodali sairastui koronaan ja taisteli kirjaimellisesti hengestään noin 3 kuukauden ajan.

Herramme Jeesus on johtanut näistä kaikista läpi voittajana! Työ Intiassa on normalisoitunut, lapset ja lesket ovat kylällä, ja koulu toimii normaalisti. Kaikesta tästä suurin kiitos Jeesukselle. Haluamme kiittää OWM:n puolesta myös jokaista esirukoilijaa, joka on rukoillut työn, Joelin ja tuon luvan saamisen puolesta! Jeesukselle kaikki on todella mahdollista!

Tero Hokkanen

Tervetuloa Hauholle Intia-tapahtumaan 27.5.–29.5. kuulemaan lisää Intian työn ajankohtaisia uutisia ja tulevaisuuden näkymiä. Viikonloppu on tarkoitettu kaikille Intian lähetystyöstä kiinnostuneille sekä siinä mukana olleille. Tarkempi ohjelma ja majoitusohjeet löytyvät One Way Centerin nettisivuilta. Seuraa myös päivittyvää tapahtumakalenteria.

Lue lisää Intian työn kuulumisia tuoreimmasta Raportti-lehdestä (s. 20–23).

 

Rukoilemme Intian lupaprosessin puolesta

Intian One Way Mission odottaa edelleen Intian viranomaisten päätöstä järjestölle myönnettävän rahan vastaanottoluvan suhteen. Luvan voimassaoloa jatkettiin maaliskuun loppuun asti. Työn kannalta on kuitenkin elintärkeää, että uusi lupa ulkomailta saatavien varojen vastaanottamiseksi saadaan. Kymmenet tuhannet hengelliset järjestöt ovat jo menettäneet lupansa Intiassa ja niiden toiminta on loppunut siihen, joten tilanne on myös One Wayn kannalta vakava. Laki on ollut lisäksi niin ankara, että järjestöt menettävät lupien myötä koko omaisuutensa valtiolla. Pyydämme lukijoitamme jatkamaan yhteistä rukousta asian puolesta. Jumalan sydämellä on aina aikaa leskille ja orvoille, Hän on heidän oikeuksiensa puolustaja, Hän antaa yksinäiselle kodin. Kiitos, että rukoilet.

Avustustyön tarve kasvaa

One Way -kylällä Intiassa leskien tilanne on ollut hyvä. Voimiensa mukaan käytännön töihin osallistuvien ja paljon aikaa rukouksessa viettävien vanhusten asema on monia lähikylillä asuvia parempi ja turvatumpi. Epidemian keskellä kylien vanhuksiakaan ei ole unohdettu, vaan ruuan, vaatteiden, vitamiinien ja muiden tarvikkeiden jakelu on jatkunut haastavissa olosuhteissa. Apua tarvitsevien määrä kasvaa koko ajan, ja kylällä asuvat mieslesket ovat myös hyvin haavoittuvassa asemassa ja avun tarpeessa.

One Wayllä on orpokotitoimintaa, vammaistyötä, katulapsityötä ja leskien kyläyhteisö, mutta viranomaiset ovat kiinnostuneempia siitä, mitä tehdään muun väestön kanssa. He odottavat, että yleishyödyllinen yhteisö huolehtii muidenkin tarpeista kuin vain niiden, jotka ovat nykyisten avustushankkeiden piirissä. Intian työssä joudutaankin keskittymään enemmän myös yhteiskunnalliseen auttamiseen, kuten esimerkiksi Intian siistimiseen pyrkivään ”Clean India” –hankkeeseen ja kaikkein köyhimpien kylälasten koulutushankkeeseen.

 

Teksti: One Way Mission ry  •  Kuva: Pixabay

Lue lisää Intian työstä tuoreimmasta Raportti-lehdestä (s. 20–23).

New Hope –kodin toiminnasta suomalaisen kummin silmin (s. 21).

Entisen katulapsen, Rakeshin tarina (s. 22).

Avustustyö korona-ajan Intiassa ja rukouspyyntö Intian työn jatkumisen puolesta (s. 23.)

Hätähuuto Intiasta!

Intian One Way Missionin ja kumppanimme Bethel Ministriesin luvat vastaanottaa varoja ulkomailta ovat umpeutumassa. Kymmenet tuhannet hengelliset järjestöt ovat jo menettäneet lupansa Intiassa ja niiden toiminta on loppunut siihen. Nyt myös One Wayn työ on vaarassa päättyä kokonaan.

Laki on niin ankara, että järjestöä ei ainoastaan kielletä ottamasta vastaan varoja ulkomailta, vaan se menettää myös koko omaisuutensa valtiolle.

Pyydämme kaikkia lukijoitamme yhteiseen rukoukseen asian puolesta. Nykyiset luvat menevät umpeen vuodenvaihteessa.

Kiitos, että rukoilet.

 

Lue lisää One Wayn Intian-työn kuulumisia Raportti-lehdestä.

Korona on koetellut myös vammaistyötä Intiassa

Vaikeimman pandemian aikana One Way -kylän työ Intiassa jouduttiin keskeyttämään, kun koko yhteiskunta meni lukkoon noin kuudeksi kuukaudeksi. Vammaisten lasten vanhempien hätää lisäsi toimeentulon ja ruuan loppuminen, kun heillä ei ollut työn tuomaa päiväpalkkaa. One Way -kylän henkilökunta kävi sulunkin aikana tapaamassa vammaisia lapsia ja heidän perheitään, jotka eivät voineet koronan vuoksi käydä poliklinikkakäynneillään. One Wayn kuukausittaisella tuella perheet saivat apua vaikeaan tilanteeseen.

Syyskuun alussa koronasulut poistettiin, ja kylän toiminta heräsi pitkän tauon jälkeen eloon. Lapset pääsevät taas fysioterapiaan ja tutkimuksiin. Rukousaiheena on ollut vielä Kaarisillan kuurojenkoulun avautuminen. Vaikeuksista huolimatta sydämistä nousee kiitos Jumalalle Hänen huolenpidostaan ja suojeluksestaan pandemian aikana.

Lue Swarna Kodalin terveiset Intiasta vammaisten lasten ystäville Raportti-lehdestä.