Tag Archive for: rukous

Unohdettu hengellinen ase

”Rukous on käsi, jolla tartumme näkymättömään. Paasto on käsi, jolla irrotamme sidonnaisuutemme näkyvään.” Hengelliset sota-aseet ovat inhimillisesti katsoen voimattomia. Jumala on kuitenkin sitoutunut niihin ihmisiin, jotka turvautuvat Hänen antamiinsa aseisiin.

Meidän ajassamme on kuitenkin yksi unohdettu hengellinen ase.

Ja kun Jeesus oli mennyt huoneeseen, niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä eriksensä: ”Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos?” Hän sanoi heille: ”Tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla.” (Mark 9:28–29).

Jeesus sanoi, että on asioita joihin ei päästä käsiksi pelkällä rukouksella. Vasta sitten, kun siihen liitetään paasto, nähdään voittoja ja saadaan vastauksia.

Olen kuullut sanottavan: ”Kun etsimme Jumalaa kokosydämisesti rukouksessa ja paastossa, Hän voi tehdä asioita, jotka eivät olisi mahdollisia tavanomaisen rukouksen avulla.”

Eräs seurakunta järjesti viime vuoden loppupuolella rukous- ja paastoviikon. Heidän tarkoituksenaan oli rukoilla ja paastota seurakunnasta sivuun jääneiden puolesta. Herra vastasi voimallisesti heidän rukouksiinsa. Muutamat sivuun jääneet saivat kokea Herran armosta väkevän uudistumisen.

Tämä, jos jokin rohkaisee meitä, että paasto yhdistettynä rukoukseen on edelleen voimallinen ja ajankohtainen ase taistelussa, jonka keskellä seurakunta elää. Me teemme työtä, evankelioimme, opetamme, todistamme ja rukoilemme, mutta aika ajoin paasto yhdistettynä näihin edellä mainittuihin ei ole ollenkaan huono idea, sillä historia ei näytä tuntevan herätyksiä, joissa paasto ei olisi ollut voimallisesti mukana. Monet edesmenneet herätyksen airueet olivat säännöllisiä paastoajia, joilla tuntui olevan etuoikeus Jumalan Hengen toimintaan. Uskon että se on sitä meillekin.

Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi; sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.
(2 Kor. 10:3-4)

Turvautukaamme rohkeasti Jumalan antamiin sota-aseisiin. Vaikka ne näyttävät inhimillisesti voimattomilta, niihin kätkeytyy valtava voima, joka murtaa kovimmatkin linnoitukset.

Teppo Lehtomäki

 

Pääkirjoitus on julkaistu Raportti-lehdessä 2/2023. Tutustu verkkolehteen tästä linkistä.

Nuoret korostavat yhteisen rukouksen merkitystä

Tampereen One Way -seurakuntaan mukaan tulleiden uusien nuorten toive toteutui, kun nuorten aikuisten iltoja alettiin järjestää syksyllä 2021.

Pastori Harri Rämö johtaa nuorten aikuisten toimintaa ja opettaa nuortenilloissa vuoroin eläkkeellä olevan baptistiseurakunnan pastorin kanssa. Nuoret osallistuvat iltojen juontamiseen, musiikkiin, miksaukseen ja kahvitukseen. Kokoontumiset on otettu hyvin vastaan, ja niissä on alkanut käydä vakiintuva joukko nuoria.

Seurakuntanuoret pitävät tärkeänä Jumalan sanan opetusta sekä yhteistä rukousta, ylistystä ja yhdessäoloa uskovien kesken. Raamattu ja rukous ovat uskonelämän pohja. Nuoret voivat myös sitoutua seurakuntaan helpommin, jos heille annetaan vastuuta ja palveluspaikkoja, joissa he voivat kasvaa kohti Kristusta seurakunnan tuella ja hengellisessä ohjauksessa.

Lue Tampereen One Way -nuorten kirjoittama artikkeli sekä seurakuntanuoren, Emilia Arikkalan henkilökohtainen todistus Raportti-lehdestä (s. 17).